Ledige haver 2020


Der er for tiden ingen ledige haverKøbstilbud skal altid fremsættes skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af bopælsadresse af hensyn til datering og prioritering af tilbuddet.
Dette kan have afgørende betydning, hvis der er flere interesserede købere.

Priser på denne liste er at betragte som maximalpriser - endelig pris fastsættes efter forhandling mellem køber og sælger under hensyntagen hertil.

Haver, der har været til salg i mere end 2 måneder, kan også købes af personer bosat udenfor Struer Kommune.