Kalender for Fjordglimt

Dato/tid
Aktivitet
tirsdag, den
25. aug. 2020
§ 10 - Vurdering
kl. 17:00

tirsdag, den
15. sep. 2020
§ 10 - Vurdering
kl. 17:00

tirsdag, den
6. okt. 2020
§ 10 - Vurdering
kl. 17:00

tirsdag, den
1. dec. 2020
§ 10 - Vurdering
kl. 17:00

tirsdag, den
2. feb. 2021
§ 10 - Vurdering
kl. 17:00

tirsdag, den
16. mar. 2021
§ 10 - Vurdering
kl. 17:00